1. SPORTINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO REKOMENDACIJOS

1.1. Įsakymas dėl sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų pakeitimo

2. PRIĖMIMO TVARKA Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO UGDYMO SPORTO ĮSTAIGAS IR UGDYMO JOSE TVARKA

3. KVALIFIKACINIŲ KATEGORIJŲ VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE PAGAL DARBO SUTARTIS DIRBANTIEMS TRENERIAMS SUTEIKIMO IR PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠAS

4. DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMAS

5. DĖL SPORTO POLITIKOS

6. 2011–2020 METŲ VALSTYBINĖ SPORTO PLĖTROS STRATEGIJA

7. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO ĮSTATYMAS