Apie mus

Mažas vaikas turi įgimtą poreikį judėti, todėl fizinis aktyvumas, kaip visapusiška pasaulio pažinimo, fizinio ir psichinio tobulinimosi vertybė, yra biologinė mažo vaiko reikmė, kuri užima ypatingai svarbią vietą vaiko, mokinio ugdymosi procese.

Mokykla atsiveria visuomenei ir sudaro kuo palankesnes sąlygas įgyti ir plėtoti žmogaus asmeninę, socialinę, pažinimo ir kultūrinę komplektaciją. Lankstesnė ir atviresnė kūno kultūros ugdymo sistema teikia lygias galimybes ugdytiniams dalyvauti formaliajame ir neformaliajame švietime.

Vilniaus sporto mokykla „Tauras“ bendradarbiaudama su įvairiomis sporto organizacijomis bei vykdydama sporto veiklą, siekia:

  • įskiepyti moksleiviams ir jaunimui fizinio tobulėjimo poreikį;
  • įtvirtinti saugaus, sveiko ir turiningo gyvenimo įgūdžius;
  • sudaryti sąlygas moksleivio-sportininko fiziniam, dvasiniam, doroviniam ir kultūriniam ugdymui;
  • populiarinti mokymo įstaigoje kultivuojamas sporto šakas;
  • rengti moksleivius-sportininkus Vilniaus, šalies ir tarptautinėms varžyboms;
  • skatinti trenerių-sporto mokytojų tobulėjimą, kad sėkmingai būtų ugdomas sportininkas-žmogus, galintis tinkamai prisitaikyti šiuolaikinėje visuomenėje.

Pirmasis Vilniaus sporto mokyklos „Tauras“ baigimo diplomas

Šrifto Dydis
Kontrasto Nustatymai