Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamą priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų.

Korupcija – tai tiesioginis ar netiesioginis kyšio arba kito nepagrįsto atlygio ar pažado dėl tokio atlygio prašymas, siūlymas, davimas ar priėmimas, kuris iškreipia asmens, gaunančio kyšį, nepagrįstą atlygį ar pažadą dėl kyšio ar nepagrįsto atlygio tinkamą bet kurios pareigos atlikimą ar reikalaujamą elgsena.

Apgaulė – veiksmai, elgesys ar žodžiai, kuriais sąmoningai norima apgauti, suklaidinti.

VŠĮ VILNIAUS MIESTO SPORTO MOKYKLOS „SOSTINĖS TAURAS“ APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymas

VŠĮ VILNIAUS MIESTO SPORTO MOKYKLOS „SOSTINĖS TAURAS“ VAIZDO STEBĖJIMO/FILMAVIMO   TVARKOS APRAŠAS

Šrifto Dydis
Kontrasto Nustatymai