Veiklos sritys

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto sporto mokykla „Sostinės tauras“ yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris tenkina viešuosius interesus, teikdamas skirtingų sporto šakų plėtojimo organizavimo ir įgyvendinimo paslaugas, skatindamas skirtingo amžiaus grupių asmenų fizinį aktyvumą ir sveiką gyvenseną, organizuodamas ir įgyvendindamas visuomenės sporto, sveikos gyvensenos, švietimo temomis skatinimo projektus, teikdamas kitas susijusias paslaugas.

Įstaigos veiklos tikslai yra organizuoti, įgyvendinti sporto plėtojimo, visuomenės komunikavimo sričių projektus, skatinti ir puoselėti visų amžiaus grupių asmenų sveiką gyvenseną ir fizinį aktyvumą Vilniaus miesto savivaldybėje.

Įstaigos veiklos sritys – sportas ir kūno kultūra, švietimas.

Įstaigos veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“:

1. sportinė veikla, kodas 93.1;

2. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

3.nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.

4. sporto įrangos nuoma, kodas 77.21.40;

5. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;

6. pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.2;

7. sporto įrenginių eksploatavimas, kodas 93.11;
8. sporto klubų veikla, kodas 93.12;

9. kita sportinė veikla, kodas 93.19;

10. kitų narystės organizacijų veikla, kodas 94.9.

 

Siekdama nurodytų tikslų, Įstaiga:

1. rengia ir įgyvendina su kūno kultūra, sporto plėtojimo, fiziniu aktyvumu, sveikatinimu susijusius projektus;

2.  organizuoja konferencijas, seminarus, mokymus ir sporto renginius;

3.  rengia trenerius darbui pagal naujausias sporto technologijas;

4.  formuoja vaikų ir jaunimo užimtumo įvaizdį, bei organizuoja reklamines kampanijas;

5. ugdo perspektyvius sportininkus, kurie atstovautų reprezentacinėms Vilniaus miesto komandoms;

6. rengia sportininkus Lietuvos rinktinėms, plėtoja ir remia Lietuvos olimpinį judėjimą, organizuoja ir rengia varžybas ir kitus sportinius renginius kartu su miesto, šalies ir užsienio sporto organizacijomis;

7.  dalyvauja Lietuvos sporto federacijų organizuojamose varžybose;

8.  organizuoja aktyvaus poilsio, sporto, pramogų, sveikatinimo bei kitą visuomenei naudingą veiklą parkuose, skveruose ir kitose gamtinėse teritorijose, naudodama esančią ten infrastruktūrą ir (ar) steigdama ten aktyvias poilsio zonas, organizuodama atvirus sporto renginius sostinės gyventojams;

9. Įstaigos dalininko (savininko) pavedimu administruoja, eksploatuoja ir koordinuoja Įstaigai paskirtus sporto įrenginius (sporto objektus, kompleksus, centrus);

10. atlieka visuomenės užimtumo, fizinio tobulėjimo, kūrybinių ir fizinių gebėjimų plėtojimo ir jų įgyvendinimo galimybių suteikimo funkcijas;

11. organizuoja išvykas į nacionalines ir tarptautines sporto varžybas, aktyviai dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose sporto renginiuose;

12. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, organizacijomis, užsienio valstybių įstaigomis ir tarptautinėmis organizacijomis, organizuojančiomis kūno kultūros, sporto plėtojimo, švietimo projektus;

13. vykdo visuomenės informavimą jai priskirtoje srityje;

14. Įstaigos tikslams pasiekti vykdo kitas teisės aktų nedraudžiamas veiklas.

Šrifto Dydis
Kontrasto Nustatymai