Karjera

Šiuo metu skelbiamų darbo vietų nėra.

INFRASTRUKTŪROS VEDĖJAS

Darbo aprašymas:

 • Užtikrinti mokyklos aplinkos, pastato, interjero, įrenginių, patalpų švarą ir tvarką;

 • Vykdyti statinių, apšvietimo, ventiliacijos, šildymo, kanalizacijos ir kitu sistemų eksploatavimo ir remonto priežiūrą, profilaktinę ir periodinę apžiūrą;

 • Vykdyti viešuosius pirkimus;
 • Vykdyti materialinių atsargų apskaitą;
 • Kontroliuoti trečiųjų asmenų vykdomus remonto darbus, atlikti smulkius patalpų, baldų remonto ar įrangos tvarkymo darbus;
 • Tvarkyti darbo saugos ir priešgaisrinės saugos dokumentaciją, vesti apskaitą.

Reikalavimai:

 • Turėti ne žemesnį kaip aukštasis koleginis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • Turėti galiojančius Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto bei Priešgaisrinės saugos pažymėjimus
 • Turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;
 • Išmanyti priskirtų funkcijų vykdymą ir vietos savivaldą bei viešąjį administravimą reglamentuojančius teisės aktus;
 • Žinoti ir savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais savivaldos veiklą, neformaliojo švietimo įstaigų įstatymus;
 • Išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
 • Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;
 • Žinoti raštvedybos taisykles, viešųjų pirkimų įstatymus, buhalterinės apskaitos principus;
 • Gebėti rinkti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • Gebėti dirbti komandoje, būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, organizuotam, pareigingam.

Siūlome:

 • Darbą draugiškame ir palaikančiame kolektyve;

 • Profesinio tobulėjimo ir mokymosi galimybes;
 • Galimybę realizuoti savo idėjas.

Atlyginimas:

800–1200 €/mėn. „į rankas”

Jūsų CV lauksime iki birželio 7 dienos

Kontaktai: info@smtauras.lt

Šrifto Dydis
Kontrasto Nustatymai