Karjera

VŠĮ VILNIAUS MIESTO SPORTO MOKYKLA „SOSTINĖS TAURAS“ SKELBIA KONKURSĄ

SPORTO TRENERIŲ PAREIGOMS UŽIMTI

Reikalavinai:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, turėti pedagogo (trenerio – mokytojo) kvalifikacinį laipsnį arba turėti Kūno kultūros ir sporto departamento veiklos leidimą (galioja iki 2024 m.), suteikiantį teisę dirbti sporto teorinį ir praktinį darbą, susijusį su pasirinkta sporto šaka, būti baigus mokymų programą skirtą asmenims, turintiems aukštąjį išsilavinimą, tačiau neįgijusiems sporto studijų krypties arba krypčių grupės kvalifikacinio laipsnio arba nebaigusiems fizinio aktyvumo mokytojų rengimo studijų programos ir neįgijusiems atitinkamos kvalifikacijos arba jai lygiavertės aukštojo mokslo kvalifikacijos, aukšto meistriškumo sporto specialisto kompetencijoms įgyti

2. mokėti valstybinę kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų LR Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus ir bent vieną užsienio kalbą;

3. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus;

4.  mokėti bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje.

Privalumai:

1. ne mažesnė nei 1 metų patirtis sporto srityje.

2. bent vienos užsienio kalbos mokėjimas (anglų, rusų).

Darbo pobūdis:

1. užtikrinti visapusišką ugdymo procesą;

2. bendradarbiauti su kiekvienu sportininku, jo šeima ir kitų ugdymo įstaigų pedagogais;

3. vesti treniruotes pagal sudarytą ir patvirtintą tvarkaraštį.

Pretendentai į šią pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Gyvenimo aprašymas.

2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.

3. Rekomendacijos iš buvusių darboviečių (neprivaloma).

Dėl laisvų sporto trenerių darbo vietų teirautis bei dokumentus siųsti elektroniniu paštu: info@smtauras.lt, smtauras@gmail.com (laiško tema – dėl trenerio pareigų).

Šrifto Dydis
Kontrasto Nustatymai