Karjera

VILNIAUS SPORTO MOKYKLA „TAURAS“ SKELBIA KONKURSĄ
SPECIALISTO PAREIGOMS UŽIMTI

Vilniaus sporto mokykla „Tauras“ SPECIALISTO darbui pilnu etatu, neterminuota darbo sutartis.

Reikalavimai:

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.
 2. Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu; žinoti raštvedybos taisykles.
 3. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
 4. Gebėti dirbti komandoje.
 5. Mokėti valstybinę kalbą (jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų LR Vyriausbės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr.1688 reikalavimus).
 6. Atsakingumas, kūrybiškumas, iniciatyvumas, pareigingumas.

Privalumai:

 1. Bent vienos užsienio kalbos mokėjimas (anglų, rusų).
 2. Turėti darbo patirties sporto srityje.

Darbo pobūdis:

 1. Rinkti informaciją apie sporto šakas mokyklos erdvėje ir komunikuoti su bendruomene.
 2. Tvarkyti ir ruošti priskirtų sporto šakų dokumentaciją, planus, ataskaitas.
 3. Organizuoti mokymus, stovyklas ir varžybas.

Pretendentai į šią pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Gyvenimo aprašymas.
 2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.

Pretendentai dokumentus turi pristatyti iki 2021 m. balandžio 18 d.

Dokumentus siųsti elektroniniu paštu: info@smtauras.lt (laiško tema – dėl specialisto pareigų).

Su atrinktais pretendentais dėl pokalbio susisieksime asmeniškai.

VILNIAUS SPORTO MOKYKLA „TAURAS“ SKELBIA KONKURSĄ

DARBININKO PAREIGOMS UŽIMTI

Vilniaus sporto mokykla „Tauras“ DARBININKO darbui pilnu etatu, neterminuota darbo sutartis.

Reikalavimai:

1. mokėti atlikti statybos bei remonto darbus;

2. mokėti mūryti, tinkuoti, glaistyti, gruntuoti, dažyti.

Darbo pobūdis:

1. atlikti įvairius statybos bei remonto darbus;

2. esant reikalui atlikti kitus, kvalifikaciją atitinkančius darbus, direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pavedimu;

3. esant reikalui mūryti, tinkuoti, glaistyti, gruntuoti, dažyti;

4. varžybų vietos paruošimas;

5. sportinio inventoriaus remontas;

6. palaikyti tvarką ir švarą darbo vietoje

Pretendentai į šią pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Gyvenimo aprašymas.

Pretendentai dokumentus turi pristatyti iki 2021 m. balandžio 18 d.

Dokumentus siųsti elektroniniu paštu: info@smtauras.lt (laiško tema – dėl darbininko pareigų).

Telefonas pasiteiravimui: (8-5) 276 7301

Su atrinktais pretendentais dėl pokalbio susisieksime asmeniškai.

Šrifto Dydis
Kontrasto Nustatymai