Viešieji pirkimai

Vilniaus sporto mokykla „Tauras“ 2017 m. atliko mažos vertės pirkimus:

Pirkimo objektų rūšis Bendra vertė (Eur.) Bendras pirkimų skaičius Elektroniniai pirkimai
Eur. %
Prekės 18507,78 52 12194,24 65,88
Darbai 21022,48 7 10339,45 49,18
Iš viso: 39530,26 61 22533,69 57

 

2017 m. viešųjų pirkimų ataskaita

viešųjų pirkimų ataskaita

Planuojamų pirkimų suvestinė 2015 metams

suvestine_2015

Viešieji pirkimai

viesieji pirkimai i web (1)

Šrifto Dydis
Kontrasto Nustatymai