Viešieji pirkimai

ĮSAKYMAS DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS SUDARYMO, ORGANIZATORIŲ, INICIATORIŲ IR KONTROLIUOJANČIO ASMENS SKYRIMO
VŠĮ VILNIAUS MIESTO SPORTO MOKYKLOS „SOSTINĖS TAURAS“ ATLIEKAMŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS (patvirtintas 2022 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-234)

VP-vykdymo-aprasas

VŠĮ VILNIAUS MIESTO SPORTO MOKYKLOS „SOSTINĖS TAURAS“ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

2022-07-01-Reglamentas-VPK-darbo

Vilniaus sporto mokykla „Tauras“ 2017 m. atliko mažos vertės pirkimus:

Pirkimo objektų rūšis Bendra vertė (Eur.) Bendras pirkimų skaičius Elektroniniai pirkimai
Eur. %
Prekės 18507,78 52 12194,24 65,88
Darbai 21022,48 7 10339,45 49,18
Iš viso: 39530,26 61 22533,69 57

2017 m. viešųjų pirkimų ataskaita

viešųjų pirkimų ataskaita

Planuojamų pirkimų suvestinė 2015 metams

suvestine_2015

Viešieji pirkimai

viesieji pirkimai i web (1)

Šrifto Dydis
Kontrasto Nustatymai