Pareigos Vardas, pavardė Kontaktai   
Direktorius Juozas Pilkauskas Tel. Nr.  (85) 276 72 11

El. paštas: info@smtauras.lt

Pareigybių aprašas

 

  Pareigos Vardas, pavardė Kontaktai

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Valdemaras Liachovičius Tel. Nr.  (85) 276 75 01

El. paštas: info@smtauras.lt

Pareigybių aprašas

 

 

  Pareigos Vardas, pavardė Kontaktai   
 

 

Skyriaus vedėja

 

Audronė Gustienė

Tel. Nr.  (85) 276 72 11

El. paštas: info@smtauras.lt

Pareigybių aprašas

 

 

  Pareigos Vardas, pavardė Kontaktai   
Specialistė Aistė Bruzgulytė Tel. Nr.  (85) 276 72 11

El. paštas:

info@smtauras.lt

Pareigybių aprašas

 

  Pareigos Vardas, pavardė Kontaktai   
Specialistas Klaidas Janeika Tel. Nr. (85) 276 75 01

El. paštas:

info@smtauras.lt

Pareigybių aprašas

Pareigos Vardas, pavardė Kontaktai  
Specialistė Reda Marčiulaitytė Tel. Nr.

(85) 276 75 01

El. paštas: info@smtauras.lt

Pareigybių aprašas

 

Pareigos Vardas, pavardė Kontaktai  
Metodininkė Ramūnė Motiejūnaitė Tel. Nr.  (85) 276 75 01

 

El. paštas: info@smtauras.lt

Pareigybių aprašas

 

 

  Pareigos Vardas, pavardė Kontaktai   
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Ivan Chanko

 

Tel. Nr. (85) 276 73 01

El. paštas: info@smtauras.lt

Pareigybių aprašas

 

 

  Pareigos Vardas, pavardė Kontaktai   
  Specialistė Bronė Miklušienė Tel. Nr. (85) 276 74 11

El. paštas: info@smtauras.lt

Pareigybių aprašas