NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO VILNIAUS SPORTO MOKYKLOJE „TAURAS“ TVARKOS APRAŠAS

 

VILNIAUS SPORTO MOKYKLOS „TAURAS“ DARBO ORGANIZAVIMO DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ DARBO VIETOSE TVARKOS APRAŠAS

 

VILNIAUS SPORTO MOKYKLOS „TAURAS“ DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ TVARKOS APRAŠAS

 

VILNIAUS SPORTO MOKYKLOS „TAURAS“ INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKOS APRAŠAS

 

VILNIAUS SPORTO MOKYKLOS „TAURAS“ LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ TVARKOS APRAŠAS

 

VILNIAUS SPORTO MOKYKLOS „TAURAS“PEDAGOGŲ NETIESIOGINIO DARBO SU MOKINIAIS (SPORTININKAIS) VALANDŲ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO VILNIAUS SPORTO MOKYKLOJE „TAURAS“ TAISYKLĖS

 

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMO APTIKIMO IR PAŠALINIMO VILNIAUS SPORTO MOKYKLOJE „TAURAS“ TVARKOS APRAŠAS

 

DUOMENŲ TEIKIMO VILNIAUS SPORTO MOKYKLOJE „TAURAS“ TVARKOS APRAŠAS

 

VILNIAUS SPORTO MOKYKLOS „TAURAS“ DARBUOTOJŲ BENDRAVIMO IR ETIKOS TAISYKLĖS

 

KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS NUSTATYMO IR NAUDOJIMO BEI KONFIDENCIALUMO LAIKYMOSI VILNIAUS SPORTO MOKYKLOJE „TAURAS“ TVARKOS APRAŠAS

 

KONKURSŲ ORGANIZAVIMO VILNIAUS SPORTO MOKYKLOJE „TAURAS“ Į LAISVAS PAREIGYBES TVARKOS APRAŠAS