Komisijos, darbo grupės

MOKYKLOS INVENTORIAUS NURAŠYMO KOMISIJA

Pirmininkas – specialistė Aistė Bruzgulytė

Nariai: skyriaus vedėja Audronė Gustienė

            direktoriaus pavaduotojas ugdymui Klaidas Janeika

KVALIFIKACINIŲ KATEGORIJŲ SUTEIKIMO TRENERIAMS IE MEISTRIŠKUMO PAKOPŲ SUTEIKIMO SPORTININKAMS KOMISIJA

Klaidas Janeika, direktoriaus pavaduotojas ugdymui (komisijos pirmininkas),

Aistė Bruzgulytė, specialistė (komisijos narys),

Audronė Gustienė, skyriaus vedėja (komisijos narė),

Gintaras Paškevičius, rankinio treneris (komisijos narys).

STEBĖSENOS IR VERTINIMO KOMISIJA

Komisijos pirmininkas – Klaidas Janeika (pavaduotojas ugdymui);

Nariai: Evita Juknevičiūtė (specialistė);

            Audronė Gustienė (specialistė).

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA, ORGANIZATORIAI, INICIATORIAI IR KONTROLIUOJANTIS ASMENS

Komisija:

Komisijos pirmininkas – specialistė Aistė Bruzgulytė

 Nariai:

 Skyriaus vedėja Audronė Gustienė

 Pavaduotojas ugdymui Klaidas Janeika

Viešųjų pirkimų organizatorius – pavaduotojas ūkio reikalams Juozas Veršekys

Viešuosius pirkimus kontroliuojantis asmuo – specialistė Evita Juknevičiūtė.

Viešųjų pirkimų iniciatoriai – pavaduotojas ugdymui Klaidas Janeika, metodininkė Reda Marčiulaitytė, specialistė Audronė Gustienė, kvalifikuota darbuotoja Bronė Miklušienė, pavaduotojas ūkio reikalams Juozas Veršekys.

Smulkių viešųjų pirkimų organizatoriai – pavaduotojas ugdymui Klaidas Janeika, metodininkė Reda Marčiulaitytė, specialistė Audronė Gustienė, specialistė Aistė Bruzgulytė.

Šrifto Dydis
Kontrasto Nustatymai