COVID-19

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo 2020 m. gruodžio 7 d.  Nr. 1364 pakeitimu  „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo „Dėl Lietuvos respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.9.3 punktu neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu.

 

ATKREIPIAME DĖMESĮ, KAD NUO Š.M. SPALIO 16 D. Į SPORTO MOKYKLOS PATALPAS TĖVAI/GLOBĖJAI NEBEĮLEIDŽIAMI

ATKREIPIAME DĖMESĮ, KAD NUO Š.M. SPALIO 12 D. Į SPORTO MOKYKLOS ORGANIZUOJAMAS VARŽYBAS ŽIŪROVAI NEBEĮLEIDŽIAMI

DĖL VILNIAUS SPORTO MOKYKLOS „TAURAS“ COVID-19 SITUACIJŲ VALDYMO GRUPĖS SUDARYMO IR DARBO KARANTINO SĄLYGOMIS

Dėl COVID-19:

Saugumui užtikrinti mokykla vadovaujasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais.

SPRENDIMAS DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ  (2020 m. birželio 16 d. Nr. V-1475)

2020 M. BIRŽELIO 16 D. SPRENDIMO PAKEITIMAI (2020 M. RUGPJŪČIO 17 D. NR. V – 1841)

2020 M. BIRŽELIO 16 D. SPRENDIMO PAKEITIMAI (2020 M. RUGSĖJO 25 D. NR. V – 2116)

 

 Sprendimas dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms būtinų sąlygų (2020 m. birželio 16 d. Nr. V-1471)

Sprendimo 2020 m. birželio 16 d. V-1471 pakeitimas (2020 m. liepos 30 d. Nr. V-1726)

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO VILNIAUS SPORTO MOKYKLOJE „TAURAS“ TVARKOS APRAŠAS

VILNIAUS SPORTO MOKYKLOS „TAURAS“ DARBO ORGANIZAVIMO DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ DARBO VIETOSE TVARKOS APRAŠAS

VILNIAUS SPORTO MOKYKLOS „TAURAS“ UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU APRAŠAS

 

Šrifto Dydis
Kontrasto Nustatymai