Dėl COVID-19:

Saugumui užtikrinti mokykla vadovaujasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais.

SPRENDIMAS DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ  (2020 m. birželio 16 d. Nr. V-1475)

2020 M. BIRŽELIO 16 D. SPRENDIMO PAKEITIMAI (2020 M. RUGPJŪČIO 17 D. NR. V – 1841)

 

 Sprendimas dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms būtinų sąlygų (2020 m. birželio 16 d. Nr. V-1471)

Sprendimo 2020 m. birželio 16 d. V-1471 pakeitimas (2020 m. liepos 30 d. Nr. V-1726)

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO VILNIAUS SPORTO MOKYKLOJE „TAURAS“ TVARKOS APRAŠAS

VILNIAUS SPORTO MOKYKLOS „TAURAS“ DARBO ORGANIZAVIMO DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ DARBO VIETOSE TVARKOS APRAŠAS