Veiklos sritis, rūšys, tikslai

Mokyklos veiklos sritis – kūno kultūra ir sportas.

Mokyklos veiklos rūšys:

 • pagrindinė – sportinis ir rekreacinis švietimas
  • kita sportinė veikla
  • sporto įrenginių eksploatavimas
 • kitos veiklos rūšys:
  • kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas
  • vaikų poilsio stovyklų veikla
  • švietimui būdingų paslaugų veikla
  • nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas

Mokyklos veiklos tikslas – per sportą skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką, užtikrinti masiškumą, ieškoti talentingų sportininkų, sporto ir medicinos specialistų parengtomis ir praktikoje patvirtintomis priemonėmis rengti sportininkus, galinčius deramai atstovauti Mokyklai, Vilniaus miestui ir Lietuvos Respublikai olimpinėse žaidynėse, Lietuvos, pasaulio ir Europos čempionatuose, kituose respublikiniuose ir tarptautiniuose

Šrifto Dydis
Kontrasto Nustatymai