Mokyklos uždaviniai

Mokyklos uždaviniai:

  • sporto priemonėmis ugdyti ir lavinti sveiką asmenybę;
  • ieškoti talentingų sportininkų, kurie sportiniais pasiekimais padėtų formuoti miesto įvaizdį;
  • ugdyti ir  rengti  sportininkus  mokyklos,  miesto     ir Lietuvos rinktinėms ir miestą reprezentuojantiems klubams;
  • auklėti ir skatinti vaikus ir jaunimą būti gerais, dorais ir sąžiningais savo šalies piliečiais;
  • vykdyti mokomąjį treniruočių procesą, sporto varžybas, stovyklas ir sveikatą stiprinančius renginius;
  • rengti programų projektus, siekiant gauti nebiudžetinių lėšų, ir dalyvauti jas įgyvendinant.
Šrifto Dydis
Kontrasto Nustatymai