Komisijos

PATVIRTINTA

L.e. direktoriaus pareigas Broniaus Burneikos

2021 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V – 3

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA 2021 M.

 

Komisijos pirmininkas – specialistė Aistė Bruzgulytė

Nariai:

Skyriaus vedėja Audronė Gustienė

Pavaduotojas ugdymui Klaidas Janeika

PATVIRTINTA

L.e. direktoriaus pareigas Broniaus Burneikos

2021 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V – 4

KVALIFIKACINIŲ KATEGORIJŲ KOMISIJA 2021 M.

 

Aistė Bruzgulytė, specialistė (komisijos pirmininkė)

Klaidas Janeika, direktoriaus pavaduotojas ugdymui (komisijos narys),

Audronė Gustienė, skyriaus vedėja (komisijos narė)

Gintaras Paškevičius, rankinio treneris (komisijos narys)

PATVIRTINTA

L.e. direktoriaus pareigas Broniaus Burneikos

2021 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V – 5

 

MOKYKLOS INVENTORIAUS NURAŠYMO KOMISIJA 2021 M.

 

Pirmininkas – direktoriaus pavaduotojas ugdymui Klaidas Janeika

Nariai:

skyriaus vedėja Audronė Gustienė

specialistė Aistė Bruzgulytė

Šrifto Dydis
Kontrasto Nustatymai