Darbuotojai

Užduotys einamiesiems metams:

 

Direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams:

Atlikti priešgaisrinės signalizacijos testavimą,  kartą metuose;

Atlikti testavimą garaže, dūmų šalinimo įrangos;

Viešuosius pirkimus, ne mažiau kaip 50% atlikti per CVO IS ir CPO;

Rūbinių ir dušų einamasis remontas.

 

Specialistei Bronei Miklušienei:

Mokyklos higieninio-sanitarinio stovio užtikrinimas;

Materialinio turto apskaita, išdavimas, nurašymas;

Darbuotojų sveikatos pažymos, higienos ir kitų mokymų apskaita.

 

Vairuotojui Viktorui Kupčiūnui:

Darbas be avarijų;

Transporto priemonės techninio stovio užtikrinimas, tinkamas higieninis stovis;

Punktualumas, korektiškumas.

 

Vairuotojui Jonui Urbelioniui:

Saugumo užtikrinimas kelionės metu.

Transporto priemonės techninio stovio užtikrinimas, tinkamas higieninis stovis;

Punktualumas.

 

Specialistei Aistei Bruzgulytei:

Mokinių ir pedagogų registro administravimas;

Personalo dokumentų valdymas;

Mokyklos internetinio puslapio informacijos atnaujinimas;

„Paskata“ sistemos tvarkymas.

Šrifto Dydis
Kontrasto Nustatymai