Kvalifikacinių kategorijų suteikimo treneriams ir meistriškumo pakopų suteikimo sportininkams komisija 

Aistė Bruzgulytė, specialistė (komisijos pirmininkė),

Valdemaras Liachovičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui (komisijos narys),

Audronė Gustienė, skyriaus vedėja (komisijos narė),

Gintaras Paškevičius, rankinio treneris (komisijos narys)

Ramūnė Motiejūnaitė, metodininkė (komisijos sekretorė)