Trenerių taryba

PATVIRTINTA

Vilniaus sporto mokyklos „Tauras“

L.e. direktoriaus pareigas Broniaus Burneikos

2020 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. V- 202A

 

Vilniaus sporto mokyklos visuotinio trenerių susirinkimo

2020 m. rugsėjo 9 d. protokolas Nr.1

 

 

VILNIAUS SPORTO MOKYKLOS „TAURAS“ TRENERIŲ TARYBA

 

Tarybos pirmininkas – Bronius Burneika (l.e. direktoriaus pareigas)

Sekretorius – Aistė Bruzgulytė (specialistė/metodininkė)

 

 

Nariai:

Janeika Klaidas                            Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Gustienė Audronė                        Skyriaus vedėjas

Anikejeva Jelena                          Trenerė

Balys Arūnas Vidmantas             Treneris

Bidvienė Gina                              Trenerė

Bužinskij Edvard                         Treneris

Četkauskienė Diana                     Trenerė

Čaikauskas Rimantas                   Treneris

Daškevičiūtė Vika                        Trenerė

Fichmanas Rišardas                     Treneris

Grišina Taisa                                 Trenerė

Jansonienė Asta                           Trenerė

Macijauskas Artūras                     Treneris

Majorovas Algirdas                      Treneris

Maldžius Raimondas                   Treneris

Matuševas Denisas                       Treneris

Orlovas Artūras                            Treneris

Paškevičius Gintaras                    Treneris

Perovas Andriejus                        Treneris

Plavinas Genadijus                       Treneris

Prūsienė Jolanta                           Trenerė

Rastenis Gediminas                     Treneris

Senvaitienė Ala                            Trenerė

Sidarbras Jonas                            Treneris

Strašunskas Eduardas                  Treneris

Šalkuvienė Renata                       Trenerė

Taralis Augustas                           Treneris

Tarasov Maksim                           Treneris

Valys Vidmantas                         Treneris

Kaladinskas Karolis                     Treneris

Kardauskaitė-Orlovienė Inga       Trenerė

Mališauskas Vidmantas               Treneris

Zaura Vidmantas                         Treneris

Galdikas Kęstutis                         Treneris

Domčev Aleksej                           Treneris

Neverauskas Vermidas                Treneris

Stuckytė Eglė                               Trenerė

Savickas Domantas                      Treneris

Bliuvas Karolis                             Treneris

Šrifto Dydis
Kontrasto Nustatymai