Metodinės grupės ir taryba

PATVIRTINTA

Vilniaus sporto mokyklos „Tauras“

L.e. direktoriaus pareigas Broniaus Burneikos

2021 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V- 10

 

Vilniaus sporto mokyklos metodinės tarybos susirinkimo

2021 m. sausio 12 d. protokolas Nr.1

 

VILNIAUS SPORTO MOKYKLOS „TAURAS“

METODINĖ TARYBA

 

Pirmininkas – Aistė Bruzgulytė (specialistė/metodininkė)

Koordinatorius – Klaidas Janeika (pavaduotojas ugdymui)

 

Nariai:

Genadijus Plavinas (treneris) – individualių sporto šakų grupės pirmininkas

Ala Senvaitienė (trenerė) – komandinių sporto šakų metodinės grupės pirmininkė

PATVIRTINTA

Vilniaus sporto mokyklos „Tauras“

L.e. direktoriaus pareigas Broniaus Burneikos

2021 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V- 10

 

Vilniaus sporto mokyklos trenerių tarybos susirinkimo

2021 m. sausio 12 d. protokolas Nr.2

 

Vilniaus sporto mokyklos individualių

sporto šakų metodinės grupės susirinkimo

2021 m. sausio 12 d. protokolas Nr.1

 

VILNIAUS SPORTO MOKYKLOS „TAURAS“

INDIVIDUALIŲ SPORTO ŠAKŲ METODINĖ GRUPĖ

 

Pirmininkas – Genadijus Plavinas (badmintono treneris)

 

Nariai:

1. Jonas Sidabras – šachmatų treneris

2. Eglė Stuckytė – stalo teniso trenerė

3.Aleksej Domčev – šaškių treneris

PATVIRTINTA

Vilniaus sporto mokyklos „Tauras“

L.e. direktoriaus pareigas Broniaus Burneikos

2021 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V- 10

 

Vilniaus sporto mokyklos trenerių tarybos susirinkimo

2021 m. sausio 12 d. protokolas Nr.2

 

Vilniaus sporto mokyklos komandinių

sporto šakų metodinės grupės susirinkimo

2021 m. sausio 12 d. protokolas Nr.1

 

VILNIAUS SPORTO MOKYKLOS „TAURAS“

KOMANDINIŲ SPORTO ŠAKŲ METODINĖ GRUPĖ

 

Pirmininkas – Ala Senvaitienė (rankinio trenerė)

 

Nariai:

1. Vermidas Neverauskas – beisbolo treneris

2. Asta Jansonienė – tinklinio trenerė

3. Maksim Tarasov – žolės riedulio treneris

4. Vidmantas Valys – regbio treneris

Šrifto Dydis
Kontrasto Nustatymai