2018 metai

2018 m. gauta parama – 2509,36 Eur.

2018 m. išleista 193,76 Eur.

Likutis pagal 2018-12-31 turimus duomenis yra 7731,06 EUR

2017 metai

 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio lėšų likutis 2017 – 01 – 01 buvo 3860,94 Eur.

2017 m. gauta 2145,87 Eur.

2017 m. išleista 581,99 Eur.

Likutis pagal 2017 – 12 – 31 turimus duomenis yra 5424,82 Eur.

 



Jau atėjo momentas, kai turėsite nuspręsti kam panaudosite 2 procentus gyventojų pajamų mokesčio. Šie du procentai GPM yra labai reikalingi Vilniaus sporto mokyklai „Tauras“.

Šis 2 procentų GPM mokestis panaudojamas sporto inventoriui pirkti, transporto išlaidoms padengti ir kitai ūkinei veiklai vykdyti. Pasirūpinkite, kad 2 procentai nuo Jūsų uždirbtų pajamų mokesčio būtų panaudoti sukurti geresnes sportinio ugdymo sąlygas Jūsų vaikams ir artimiesiems.

Ši parama Jums nieko nekainuoja, nebent sugaištą laiką, tačiau mums ji reiškia labai daug. Ačiū už tai, kad esate sąmoningi ir atsakingi.

   Parama iš gyventojų pajamų mokesčio teikiama pateikus prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai iki einamųjų metų gegužės 1 d. Prašymas yra nustatytos formos FR0512. 

Prašymą gyventojas (jo atstovas) gali pateikti tokiais būdais:

1. elektroniniu būdu per EDS. Prisijungus prie EDS (www.deklaravimas.vmi.lt) skiltyje „Deklaravimas“ -> „Pildyti formą“ iš dažniausiai pildomų formų pasirinkite „Prašymas skirti paramą“. Galite pildyti naują formą arba pildyti anksčiau pateiktos formos pagrindu.

2. įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui. Užpildytą popierinę formą galite pateikti bet kurioje apskrities mokesčių inspekcijoje. Formos šabloną rasite EDS skiltyje „Formų sąrašas“

3. atsiųsti paštu (išskyrus elektroninį paštą). Užpildytą popierinę formą galite atsiųsti į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.

Prašymą galima pateikti ir per  e. VMI mobiliąją aplikaciją (tai mobilioji programėlė, kuria gyventojams pateikiamos aktualiausios VMI paslaugos).

Daugiau informacijos rasite: https://www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.17.4/-/asset_publisher/0OhS/content/kokiu-budu-galima-pateikti-prasyma-fr0512-bei-kada-prasymas-nenagrinejamas-/10174

   Pateikiame FR0512 4 versijos dokumentus:

2 PROC UŽPILDYTA

Parsisiųsti

 

   Formai pildyti reikalingi Vilniaus sporto mokyklos „Tauras“ rekvizitai:
Vilniaus sporto mokykla „Tauras“
Žygio g. 46, Vilnius, LT-08232
Įmonės kodas 190010479